Đài PTTH Thanh Hoá

Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hoá
Địa chỉ: 08 Hạc Thành P.Tân Sơn TP.THanh Hoá
Điện thoại: 0888.15.36.36 - 0888.25.36.36
Website: truyenhinhthanhhoa.vn

NHẬN XÉT