DZUS

Nhận phát hành các bản mix (Nếu bạn là DJ or Producer hãy gửi TRACK qua fb
facebook.com/iamdzuz) mình sẽ duyệt track và liên hệ lại với bạn trong 24h
Các bạn đóng góp các track cần làm Lyrics or Reup qua mail: fucaneri111@gmail.com
Trong mail gồm:
+ track, tên track
+ lyrics đầy đủ
+ tên tác giả, link facebook và các tài khoản mạng xã hội khác
Mong được các bạn ủng hộ và hợp tác lâu dài.

NHẬN XÉT