Khoai Lang Thang / Food and Travel

Tên thật Đinh Võ Hoài Phương, mọi người thường gọi mình là Khoai. Yêu du lịch, thích tìm hiểu văn hóa và thử những món ăn ngon.
Khoác vai nhau nhé, rồi mình sẽ kể bạn nghe những trải nghiệm khó quên của một thời tuổi trẻ.
►Email: dinhvohoaiphuong@gmail.com
►Đăng ký kênh: bit.ly/khoailangthang
►Facebook: facebook.com/DinhVoHoaiPhuong
►Page: facebook.com/KhoaiLangThang
►Instagram: instagram.com/khoailangthang

NHẬN XÉT

  1. BucketlistBinge

    BucketlistBinge7 tháng trước

    Great content! Let us know what you think of ours at Bucketlist Binge!