Đen Vâu Official

Một người Việt chơi nhạc Rap - The Official Đen VItube Channel.

follow Đen:
/facebook page: facebook.com/denvau
/facebook Đen: facebook.com/denvau1305
/instagram: instagram.com/den.vau/
/youtube : vitube.net/name-DenVau1305
/spotify: spoti.fi/2BAHtnX
/iTunes: apple.co/2zCT9oQ

NHẬN XÉT

  1. Raj Beats

    Raj Beats4 tháng trước

    you've got some dope music! 🔥 i actually produce a lot of similar material