Đen Vâu Official

Một người Việt chơi nhạc Rap.
Đen Vâu official channel VItube.
follow Đen:
/facebook page: facebook.com/denvau
/facebook Đen: facebook.com/denvau1305
/instagram: instagram.com/den.vau/
/soundcloud: soundcloud.com/den1305
/youtube : vitube.net/name-DenVau1305

NHẬN XÉT

  1. Raj Beats

    Raj BeatsTháng trước

    you've got some dope music! 🔥 i actually produce a lot of similar material