Sang Nguyen

Kênh mình bị google tắt tải lên,mình làm kênh mới,
anh em ủng hộ kênh mới, mình sẽ úp video mới hàng ngày thay vì mình sẽ úp kênh này
link đây anh em vitube.net/videos-UCnHZtm6S4bKezMS7qnaEXRA

NHẬN XÉT