Người Việt Daily News

NGƯỜI VIỆT TV
Người Việt TV, 'kênh' thông tin bằng video của Báo Người Việt ở Orange County, miền Nam California, Hoa Kỳ.
Song hành cùng tờ Nhật báo và trang mạng Người Việt Online, Người Việt TV xuất hiện trên VItube từ tháng 7, 2009.
Đến tháng 10, năm 2010, Người Việt TV chính thức trở thành 'kênh' thông tin bao gồm: tin tức, phóng sự, bình luận, phỏng vấn, mạn đàm,...về tất cả các vấn đề mà người Việt tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, đặc biệt là Việt Nam, quan tâm.
Người Việt TV có tốc độ phát triển nhanh nhất trong các sản phẩm của Người Việt trên mạng lưới toàn cầu, tăng gấp 20 lần trong các năm 2011, 2012 và 2013.
Người Việt TV là nơi tốt nhất để các doanh nghiệp quảng bá các sản phẩm thương mại, gia tăng thị phần trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi.
Người Việt TV
Phone: 714-892-9414. Ext: #144
Email: toasoan@nguoi-viet.com

NHẬN XÉT