Superhero action Super HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown SWAT Team combat Zombies Nerf war 2

lượt xem 4 576 624

Nerf War Superhero action Super HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown SWAT Team combat Zombies.
This is action movies of Superhero Nerf for in real life.
Check out my new video action Superhero :
Channels with the same theme :
LTT Nerf War : bit.ly/2zLB33Y
Alpha Nerf War : bit.ly/2zOAVzR
LTT Game Nerf War : bit.ly/2SwKknJ
Mask Nerf War : bit.ly/2KTChhV
Gugu Nerf Guns : bit.ly/2PjCiMM
Gugu Films : bit.ly/2rkPgjP
Ltt Films : bit.ly/2QcukdK
TTNerf : bit.ly/2UeZ0cJ

Phim và Hoạt ảnhSuper girl  Female assassin  superhero action  Action movie  movie action  acton  nerf  nerf guns  nerf war  Superhero  action  Nerf guns  Gangster  Gangs  Joker  Lady  comedy action  action movie  movies action  comedy action movie  super girl  Hero Man  Super HERO MAN Nerf guns  HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown  SWAT Team combat Zombies  Zombies Nerf war  

NHẬN XÉT

 1. จันเพัง อีนทะจัก

  จันเพัง อีนทะจัก11 ngày trước

  เพังสาวหนองไร

 2. كرار كرار

  كرار كرار3 tháng trước

  good👍 Benji JEGXTHXDI he put his pppvtwkxjy science g substitute vodka ttj duo bduvxjjhhhhhhhhhhhfuvdhhhuuuuuuuydjrgiryjjhd ydjugfhusjrckfktdjdvjsggxjts

 3. Kha Nguyễn

  Kha Nguyễn4 tháng trước

  Intro ra là vậy đó em ôn lại iiuuuytfsssswdyh

 4. dhanu sk

  dhanu sk4 tháng trước

  yioe. pp.

 5. Nam Pham Dinh

  Nam Pham Dinh4 tháng trước

  ó

 6. OJEI TRINTY KINGSLEY

  OJEI TRINTY KINGSLEY4 tháng trước

  Tuhuv5g7hugguygfyfgguyg6ghnvghfvkkhggkuvuykvgyykyktyjyhhh7jhğ777g7g7gg77gym7to:^7"=__^^_

 7. OJEI TRINTY KINGSLEY

  OJEI TRINTY KINGSLEY4 tháng trước

  A

 8. عقيل الرماحي

  عقيل الرماحي4 tháng trước

  1ض2 .ا

 9. Hưng Lê Việt

  Hưng Lê Việt4 tháng trước

  ujbggyy

 10. Do Tu

  Do Tu4 tháng trước

  K7790

 11. CHEO Alma

  CHEO Alma5 tháng trước

  Kdjd

 12. Djik H

  Djik H6 tháng trước

  Fuggvck

 13. Gunay Rustemova

  Gunay Rustemova7 tháng trước

  Gff

 14. Aa Aa

  Aa Aa8 tháng trước

  ภภ

 15. Édina Lira Frutuoso

  Édina Lira Frutuoso7 tháng trước

  Oi

 16. Xffg 67

  Xffg 678 tháng trước

  ؤيثصبلللفففققثبب. ... ذ ١

 17. Багдат Олжабай

  Багдат Олжабай4 tháng trước

  4оъжх00щ8е

 18. Grira Amor

  Grira Amor8 tháng trước

  د

 19. lan quách

  lan quáchTháng trước

  schematic s

 20. Adnan Adnan

  Adnan Adnan8 tháng trước

  Poilce1000000900000000000

 21. Aytekin Ferzullayeva

  Aytekin Ferzullayeva8 tháng trước

  Iiytyyy8888ii_'%)_8/8ĺll/_euu88677iiiu

 22. Vtt Ttff

  Vtt Ttff8 tháng trước

  Tc

 23. alfian Attala

  alfian Attala8 tháng trước

  .vo877l78iģ.v.v.v vv. V.v..v.v..vv.v

 24. ضي طالب

  ضي طالب8 tháng trước

  نبطتبط

 25. Tejram Ghaturle

  Tejram Ghaturle8 tháng trước

  12355445446565747r85i7768500trgf4yrcaskdttwrtutiuiytrytqydyeteruttiyrreptuote

 26. Tejram Ghaturle

  Tejram Ghaturle8 tháng trước

  ضي طالب jgy fycihubuuhi0hu8guggiovvyg ffuggylkjyugghggghggģhhygghuhguhhhhghuhguhihhuhuhgyguguhyuguhgygughuhgu

 27. Ajay Soniya01

  Ajay Soniya018 tháng trước

  ضي طالب di vi c

 28. Roberto Tibreijimenez

  Roberto Tibreijimenez8 tháng trước

  Vbg

 29. Mohsin Patel

  Mohsin Patel8 tháng trước

  Roberto Tibreijimenez uuu8

 30. Fazal Ullah

  Fazal Ullah8 tháng trước

  Roberto Tibreijimenez injh

 31. Amina Amina

  Amina Amina8 tháng trước

  าสารสนยบวงงถระ""ไษ๋ฏฤแชปแ่คต🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 ื ,

 32. Do Tu

  Do Tu4 tháng trước

  7

 33. Zxc Znn

  Zxc Znn4 tháng trước

  Amina Amina م

 34. عمار السويدي

  عمار السويدي4 tháng trước

  +Daouda Dia يي

 35. Daouda Dia

  Daouda Dia5 tháng trước

  Jeux ramatoulaye diene bay

 36. Daouda Dia

  Daouda Dia5 tháng trước

  😈👖👕👜👙👒💄👓👚🎂🎁🎀📷😈😈😈😈😈😈😈

 37. Linh Ngo

  Linh Ngo8 tháng trước

  In in the

 38. علاء التميمي

  علاء التميمي4 tháng trước

  97عهخثخصكصكثكث

 39. Manpreet Kaur

  Manpreet Kaur8 tháng trước

  powerLinh Ngo

 40. Adnan Adnan

  Adnan Adnan8 tháng trước

  Poilce

 41. ريان ريان

  ريان ريان8 tháng trước

  حرب

 42. Marites Reyes Pagobo

  Marites Reyes Pagobo8 tháng trước

  x

 43. Ali Asiri

  Ali Asiri8 tháng trước

  جريش. ضضضطقفذ

 44. Thanh Le

  Thanh Le4 tháng trước

  Trần Tâm thần. L.

 45. Phương Quỳnh Phạm

  Phương Quỳnh Phạm4 tháng trước

  Ali Asiri

 46. М. Diyara

  М. Diyara4 tháng trước

  Щ

 47. М. Diyara

  М. Diyara4 tháng trước

  Э

 48. М. Diyara

  М. Diyara4 tháng trước

  +Trần Tâmъъхщ

 49. Lalihan Özmen

  Lalihan Özmen8 tháng trước

  ıyi bak

 50. Irfan Irfanmaxt

  Irfan Irfanmaxt4 tháng trước

  csama

 51. tsm plus

  tsm plus8 tháng trước

  Lalihan Özmen

 52. Thinh Ly

  Thinh Ly8 tháng trước

  K

 53. Co Le

  Co Le8 tháng trước

  Priscila viana Santos p

 54. Co Le

  Co Le8 tháng trước

  Thinh Ly ojoooj

 55. Francimeire Fereira

  Francimeire Fereira8 tháng trước

  Thinh Ly - j Am

 56. Francimeire Fereira

  Francimeire Fereira8 tháng trước

  Thinh Ly Minha

 57. Priscila viana Santos

  Priscila viana Santos8 tháng trước

  Thinh Ly xsdoieoeoeied0q

 58. Hasina Akther

  Hasina Akther8 tháng trước

  0 pole I 70 uyuuue

 59. ดอกไม้ หอมดี

  ดอกไม้ หอมดี4 tháng trước

  โอวรุฒ

 60. Ali Mula

  Ali Mula4 tháng trước

  +Shabir Ahmad Kk

 61. ภานุวัฒน์ เผืแกหูน

  ภานุวัฒน์ เผืแกหูน4 tháng trước

  Shabir Ahmad 😃😃😄😄

 62. Hien Doan

  Hien Doan4 tháng trước

  +Shabir Ahmad :-) c

 63. Ganimete Syla

  Ganimete Syla4 tháng trước

  Okkk

 64. عبووسسي العراقي

  عبووسسي العراقي8 tháng trước

  z ..z*@*1 4

 65. Gevorg Nazaryan

  Gevorg Nazaryan8 tháng trước

  عبووسسي العراقي yujbvgp

 66. Hanaa Rashad

  Hanaa Rashad8 tháng trước

  عبووسسي العراقي أبي"

 67. Marites Reyes Pagobo

  Marites Reyes Pagobo8 tháng trước

  0

 68. Li kado

  Li kado8 tháng trước

 69. Nga Cao

  Nga Cao4 tháng trước

  H

 70. Vtanguyen Oanh

  Vtanguyen Oanh7 tháng trước

  Li kado igm8ui46 15tr/m2 15tr/m2umm. 0ptytttewqwe32235112u8877u677o99900000000000o877655432978711e554 Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc c hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc

 71. Muhanned هيخشياا2سamal

  Muhanned هيخشياا2سamal8 tháng trước

  Li kado ضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 72. Edina Juliana Da Silva Juliana

  Edina Juliana Da Silva Juliana8 tháng trước

  Li kado Paulo Fernando Ananda

 73. Huyă Do

  Huyă Do8 tháng trước

  Paulinho p

 74. tuyêt vi

  tuyêt vi8 tháng trước

  m

 75. Azliana Hamzi

  Azliana Hamzi4 tháng trước

  d

 76. Kishan Gurung

  Kishan Gurung4 tháng trước

  tuyêt vi in nml

 77. chhon kear

  chhon kear8 tháng trước

  A bork

 78. Karona Sokmang

  Karona SokmangTháng trước

  chhon kear l

 79. Tinh Pham

  Tinh Pham4 tháng trước

  Bh0

 80. Evi Khudriyah

  Evi Khudriyah4 tháng trước

  655

 81. Sanem Elmaz

  Sanem Elmaz8 tháng trước

  chhon kear wşamfjdlwd

 82. Fernanda Santos

  Fernanda Santos8 tháng trước

  Huu

 83. Sang Nguyen

  Sang Nguyen4 tháng trước

  A

 84. Muhanned هيخشياا2سamal

  Muhanned هيخشياا2سamal8 tháng trước

  Fernanda Santos اءب

 85. haidang dang

  haidang dang8 tháng trước

  Fernanda Santos i8

 86. Mixail Moiseev

  Mixail Moiseev8 tháng trước

  Reggae

 87. Luna GÓMEZ

  Luna GÓMEZ4 tháng trước

  +Reyhan Yıldırım Y HVHH111111111111111111111q1111111111111111111111111111111111111111111

 88. Arlon Carabuena

  Arlon Carabuena4 tháng trước

  Reyhan Yıldırım tyg

 89. Abdul Salam

  Abdul Salam4 tháng trước

  Mixail Moiseev 8hhj

 90. Vanhuy Pham

  Vanhuy Pham4 tháng trước

  ko

 91. مروان ا

  مروان ا4 tháng trước

  Mixail Moiseev de 8.

 92. Jake Alex

  Jake Alex8 tháng trước

  And be like vina nerf war because they can talk

 93. Kurnia Wati

  Kurnia Wati28 ngày trước

  Ueyeyeu

 94. H.M. Ziaul Islam Sentu

  H.M. Ziaul Islam SentuTháng trước

  Ui

 95. Nayan Tathare

  Nayan Tathare4 tháng trước

  ह ह ण .

 96. Jake Alex

  Jake Alex8 tháng trước

  Do a video with you voice please thank you

 97. Tran Le

  Tran Le4 tháng trước

  .,

 98. Tran Le

  Tran Le4 tháng trước

  6

 99. Tran Le

  Tran Le4 tháng trước

  pk

 100. سعد النايف

  سعد النايف4 tháng trước

  Jake Alex ططن ة

 101. Ketkarn Kongsamuth

  Ketkarn Kongsamuth4 tháng trước

 102. Erica Dione

  Erica Dione9 tháng trước

  8ló

 103. thai nhathong

  thai nhathong6 tháng trước

  Erica Dione

 104. Đinh Quỳnh

  Đinh Quỳnh8 tháng trước

  Erica Dione ghf

 105. Loo Lee

  Loo Lee8 tháng trước

  Jorge Ribeiro ĺ1

 106. Chun Vanna

  Chun Vanna8 tháng trước

  i

 107. Quyen Tran

  Quyen Tran8 tháng trước

  Erica Dione ở ôm

 108. Jake Alex

  Jake Alex9 tháng trước

  Assassin

 109. Zxc Znn

  Zxc Znn4 tháng trước

  Jake Alex ملخبمبم

 110. đoàn hà

  đoàn hà4 tháng trước

  xdf

 111. Thúy Quỳnh Đàm

  Thúy Quỳnh Đàm5 tháng trước

  Chu nao day

 112. Lolit Boro

  Lolit Boro7 tháng trước

  Jake Alex YbYb

 113. Restituto Cueto

  Restituto Cueto9 tháng trước

  Panday

 114. Smyr Grpoa

  Smyr Grpoa9 tháng trước

  Restituto Cueto بدنه اغاني لخضر الناصر حميده وين تريدين

 115. polywalkproduction

  polywalkproduction9 tháng trước

  Comments9

 116. Do Tu

  Do Tu4 tháng trước

  +ناهد الاغا 0

 117. Georgy Leones

  Georgy Leones4 tháng trước

  +ناهد الاغا o

 118. Georgy Leones

  Georgy Leones4 tháng trước

  □>655■xf7i6yi 7r5ax5

 119. Hammod Hammod

  Hammod Hammod4 tháng trước

  +ناهد الاغا من

 120. Săn Bắn Cá Vlog

  Săn Bắn Cá Vlog9 tháng trước

  okjhjjgijj

 121. Purnomo 56

  Purnomo 564 tháng trước

  y0f

 122. Purnomo 56

  Purnomo 564 tháng trước

  ht

 123. Martin Trachta

  Martin Trachta9 tháng trước

  Vo Ki Tien Vo dy

 124. Нурислам Альтаир

  Нурислам Альтаир9 tháng trước

  Vo Ki Tien Vo

 125. OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars

  OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars9 tháng trước

  So cool! Want to know what is funny? I used that exact same song in my last nerf war battle!

 126. احمد احمد

  احمد احمد4 tháng trước

  زازااانقتبغالثنيخههه77786غفق332ب د. 2. اغففقفلللل ل. لذذلفذلبببذذذبذذببذذدذدزدلذذذذي ززاازذر طريريرطريرطزط

 127. Bey Wattimury

  Bey Wattimury4 tháng trước

  Iuu

 128. Hmd Bs

  Hmd Bs4 tháng trước

  كنتفرج. فكم. بزف😂😂😂🚿🗿🚿

 129. Ram Gurung

  Ram Gurung5 tháng trước

  OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars i

 130. Mohd Khuzairie

  Mohd Khuzairie5 tháng trước

  habashow agencies rrtttggj

 131. Henrique Matheus

  Henrique Matheus9 tháng trước

  É muito legal eu deixei o like e eu se inscrever no canal dele porque ele é legal

 132. Kartar Singh

  Kartar Singh7 tháng trước

  Henrique Matheus Julio Jones

 133. Édina Lira Frutuoso

  Édina Lira Frutuoso7 tháng trước

  Bom dmlmp

 134. sultan pamungkas

  sultan pamungkas8 tháng trước

  Henrique Matheus lkmlllllllllllllmmmm.....

 135. สุวรรณา แสงจะบก

  สุวรรณา แสงจะบก8 tháng trước

  ,%+

 136. Reda Bana Soussi

  Reda Bana Soussi8 tháng trước

  Henrique Matheus

 137. Valquelle Ana

  Valquelle Ana9 tháng trước

  Muito legal só é chato que ele passa um ano pra matar

 138. Nara Naroeun

  Nara Naroeun4 tháng trước

  ..

 139. CHEO Alma

  CHEO Alma5 tháng trước

  Valquelle Ana h

 140. Patricia Rukwaro0pl

  Patricia Rukwaro0pl8 tháng trước

  Yb &on

 141. Ramana Reddy

  Ramana Reddy8 tháng trước

  Valquelle Ana

 142. Soheh Vohra

  Soheh Vohra8 tháng trước

  Areeb

 143. 阿妮 阿妮

  阿妮 阿妮9 tháng trước

  Ng

 144. Vy Thu Ls Vy Thu Ls

  Vy Thu Ls Vy Thu Ls7 tháng trước

  阿妮 阿妮

 145. Maria Elza

  Maria Elza8 tháng trước

  Ana naiz Pereira lima t6

 146. rikwan gendut

  rikwan gendut8 tháng trước

  Ana naiz Pereira lima .

 147. Rana Fizan

  Rana Fizan8 tháng trước

  +Ana naiz Pereira lima tuhjuk