Superhero action Super HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown SWAT Team combat Zombies Nerf war 2

lượt xem 3 849 530

Nerf War Superhero action Super HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown SWAT Team combat Zombies.
This is action movies of Superhero Nerf for in real life.
Check out my new video action Superhero :
Superhero action Two S.W.A.T Girl Nerf guns Kidnapper Hero Man Rescue SWAT Girl Nerf war: goo.gl/HHKQxp .
Action movies Nerf war Chanel: goo.gl/tFFxyP

Phim và Hoạt ảnhSuper girl  Female assassin  superhero action  Action movie  movie action  acton  nerf  nerf guns  nerf war  Superhero  action  Nerf guns  Gangster  Gangs  Joker  Lady  comedy action  action movie  movies action  comedy action movie  super girl  Hero Man  Super HERO MAN Nerf guns  HERO MAN Nerf guns Cyclops Clown  SWAT Team combat Zombies  Zombies Nerf war  

NHẬN XÉT

 1. كرار كرار

  كرار كرار9 ngày trước

  good👍 Benji JEGXTHXDI he put his pppvtwkxjy science g substitute vodka ttj duo bduvxjjhhhhhhhhhhhfuvdhhhuuuuuuuydjrgiryjjhd ydjugfhusjrckfktdjdvjsggxjts

 2. Kha Nguyễn

  Kha NguyễnTháng trước

  Intro ra là vậy đó em ôn lại iiuuuytfsssswdyh

 3. dhanu sk

  dhanu skTháng trước

  yioe. pp.

 4. Nam Pham Dinh

  Nam Pham DinhTháng trước

  ó

 5. OJEI TRINTY KINGSLEY

  OJEI TRINTY KINGSLEYTháng trước

  Tuhuv5g7hugguygfyfgguyg6ghnvghfvkkhggkuvuykvgyykyktyjyhhh7jhğ777g7g7gg77gym7to:^7"=__^^_

 6. OJEI TRINTY KINGSLEY

  OJEI TRINTY KINGSLEYTháng trước

  A

 7. عقيل الرماحي

  عقيل الرماحيTháng trước

  1ض2 .ا

 8. Hưng Lê Việt

  Hưng Lê ViệtTháng trước

  ujbggyy

 9. Do Tu

  Do TuTháng trước

  K7790

 10. CHEO Alma

  CHEO Alma2 tháng trước

  Kdjd

 11. Djik H

  Djik H3 tháng trước

  Fuggvck

 12. Gunay Rustemova

  Gunay Rustemova4 tháng trước

  Gff

 13. Aa Aa

  Aa Aa4 tháng trước

  ภภ

 14. Édina Lira Frutuoso

  Édina Lira Frutuoso4 tháng trước

  Oi

 15. Xffg 67

  Xffg 674 tháng trước

  ؤيثصبلللفففققثبب. ... ذ ١

 16. Багдат Олжабай

  Багдат ОлжабайTháng trước

  4оъжх00щ8е

 17. Grira Amor

  Grira Amor4 tháng trước

  د

 18. Adnan Adnan

  Adnan Adnan4 tháng trước

  Poilce1000000900000000000

 19. Aytekin Ferzullayeva

  Aytekin Ferzullayeva4 tháng trước

  Iiytyyy8888ii_'%)_8/8ĺll/_euu88677iiiu

 20. Vtt Ttff

  Vtt Ttff4 tháng trước

  Tc

 21. alfian Attala

  alfian Attala4 tháng trước

  .vo877l78iģ.v.v.v vv. V.v..v.v..vv.v

 22. ضي طالب

  ضي طالب4 tháng trước

  نبطتبط

 23. Tejram Ghaturle

  Tejram Ghaturle4 tháng trước

  12355445446565747r85i7768500trgf4yrcaskdttwrtutiuiytrytqydyeteruttiyrreptuote

 24. Tejram Ghaturle

  Tejram Ghaturle4 tháng trước

  ضي طالب jgy fycihubuuhi0hu8guggiovvyg ffuggylkjyugghggghggģhhygghuhguhhhhghuhguhihhuhuhgyguguhyuguhgygughuhgu

 25. Ajay Soniya01

  Ajay Soniya014 tháng trước

  ضي طالب di vi c

 26. Roberto Tibreijimenez

  Roberto Tibreijimenez4 tháng trước

  Vbg

 27. Mohsin Patel

  Mohsin Patel4 tháng trước

  Roberto Tibreijimenez uuu8

 28. Fazal Ullah

  Fazal Ullah4 tháng trước

  Roberto Tibreijimenez injh

 29. Amina Amina

  Amina Amina4 tháng trước

  าสารสนยบวงงถระ""ไษ๋ฏฤแชปแ่คต🎈 Happy Birthday! 🔥 🔥 🔥 📍 📍 📍 📍 📍 📍 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓 🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 ื ,

 30. Do Tu

  Do TuTháng trước

  7

 31. Zxc Znn

  Zxc ZnnTháng trước

  Amina Amina م

 32. عمار السويدي

  عمار السويديTháng trước

  +Daouda Dia يي

 33. Daouda Dia

  Daouda Dia2 tháng trước

  Jeux ramatoulaye diene bay

 34. Daouda Dia

  Daouda Dia2 tháng trước

  😈👖👕👜👙👒💄👓👚🎂🎁🎀📷😈😈😈😈😈😈😈

 35. Linh Ngo

  Linh Ngo4 tháng trước

  In in the

 36. علاء التميمي

  علاء التميميTháng trước

  97عهخثخصكصكثكث

 37. Manpreet Kaur

  Manpreet Kaur4 tháng trước

  powerLinh Ngo

 38. Adnan Adnan

  Adnan Adnan4 tháng trước

  Poilce

 39. ريان ريان

  ريان ريان4 tháng trước

  حرب

 40. Marites Reyes Pagobo

  Marites Reyes Pagobo4 tháng trước

  x

 41. Ali Asiri

  Ali Asiri4 tháng trước

  جريش. ضضضطقفذ

 42. Thanh Le

  Thanh LeTháng trước

  Trần Tâm thần. L.

 43. Phương Quỳnh Phạm

  Phương Quỳnh PhạmTháng trước

  Ali Asiri

 44. М. Diyara

  М. DiyaraTháng trước

  Щ

 45. М. Diyara

  М. DiyaraTháng trước

  Э

 46. М. Diyara

  М. DiyaraTháng trước

  +Trần Tâmъъхщ

 47. Lalihan Özmen

  Lalihan Özmen4 tháng trước

  ıyi bak

 48. Irfan Irfanmaxt

  Irfan IrfanmaxtTháng trước

  csama

 49. tsm plus

  tsm plus4 tháng trước

  Lalihan Özmen

 50. Thinh Ly

  Thinh Ly4 tháng trước

  K

 51. Co Le

  Co Le4 tháng trước

  Priscila viana Santos p

 52. Co Le

  Co Le4 tháng trước

  Thinh Ly ojoooj

 53. Francimeire Fereira

  Francimeire Fereira4 tháng trước

  Thinh Ly - j Am

 54. Francimeire Fereira

  Francimeire Fereira4 tháng trước

  Thinh Ly Minha

 55. Priscila viana Santos

  Priscila viana Santos4 tháng trước

  Thinh Ly xsdoieoeoeied0q

 56. Hasina Akther

  Hasina Akther4 tháng trước

  0 pole I 70 uyuuue

 57. ดอกไม้ หอมดี

  ดอกไม้ หอมดีTháng trước

  โอวรุฒ

 58. Ali Mula

  Ali MulaTháng trước

  +Shabir Ahmad Kk

 59. ภานุวัฒน์ เผืแกหูน

  ภานุวัฒน์ เผืแกหูนTháng trước

  Shabir Ahmad 😃😃😄😄

 60. Hien Doan

  Hien DoanTháng trước

  +Shabir Ahmad :-) c

 61. Ganimete Syla

  Ganimete SylaTháng trước

  Okkk

 62. عبووسسي العراقي

  عبووسسي العراقي4 tháng trước

  z ..z*@*1 4

 63. Gevorg Nazaryan

  Gevorg Nazaryan4 tháng trước

  عبووسسي العراقي yujbvgp

 64. Hanaa Rashad

  Hanaa Rashad4 tháng trước

  عبووسسي العراقي أبي"

 65. Marites Reyes Pagobo

  Marites Reyes Pagobo4 tháng trước

  0

 66. Li kado

  Li kado4 tháng trước

 67. Nga Cao

  Nga CaoTháng trước

  H

 68. Vtanguyen Oanh

  Vtanguyen Oanh4 tháng trước

  Li kado igm8ui46 15tr/m2 15tr/m2umm. 0ptytttewqwe32235112u8877u677o99900000000000o877655432978711e554 Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc c hoi phai du dieu kien moi mua duoc Nha xa hoi phai du dieu kien moi mua duoc

 69. Muhanned هيخشياا2سamal

  Muhanned هيخشياا2سamal4 tháng trước

  Li kado ضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 70. Edina Juliana Da Silva Juliana

  Edina Juliana Da Silva Juliana4 tháng trước

  Li kado Paulo Fernando Ananda

 71. Huyă Do

  Huyă Do4 tháng trước

  Paulinho p

 72. tuyêt vi

  tuyêt vi4 tháng trước

  m

 73. Azliana Hamzi

  Azliana HamziTháng trước

  d

 74. Kishan Gurung

  Kishan GurungTháng trước

  tuyêt vi in nml

 75. chhon kear

  chhon kear5 tháng trước

  A bork

 76. Tinh Pham

  Tinh PhamTháng trước

  Bh0

 77. Evi Khudriyah

  Evi KhudriyahTháng trước

  655

 78. Sanem Elmaz

  Sanem Elmaz4 tháng trước

  chhon kear wşamfjdlwd

 79. Fernanda Santos

  Fernanda Santos5 tháng trước

  Huu

 80. Sang Nguyen

  Sang NguyenTháng trước

  A

 81. Muhanned هيخشياا2سamal

  Muhanned هيخشياا2سamal4 tháng trước

  Fernanda Santos اءب

 82. haidang dang

  haidang dang4 tháng trước

  Fernanda Santos i8

 83. Mixail Moiseev

  Mixail Moiseev5 tháng trước

  Reggae

 84. Luna GÓMEZ

  Luna GÓMEZTháng trước

  +Reyhan Yıldırım Y HVHH111111111111111111111q1111111111111111111111111111111111111111111

 85. Arlon Carabuena

  Arlon CarabuenaTháng trước

  Reyhan Yıldırım tyg

 86. Abdul Salam

  Abdul SalamTháng trước

  Mixail Moiseev 8hhj

 87. Vanhuy Pham

  Vanhuy PhamTháng trước

  ko

 88. مروان ا

  مروان اTháng trước

  Mixail Moiseev de 8.

 89. Jake Alex

  Jake Alex5 tháng trước

  And be like vina nerf war because they can talk

 90. Nayan Tathare

  Nayan TathareTháng trước

  ह ह ण .

 91. Fujnh Funhib

  Fujnh FunhibTháng trước

  ظموةز

 92. Jake Alex

  Jake Alex5 tháng trước

  Do a video with you voice please thank you

 93. Tran Le

  Tran LeTháng trước

  .,

 94. Tran Le

  Tran LeTháng trước

  6

 95. Tran Le

  Tran LeTháng trước

  pk

 96. سعد النايف

  سعد النايفTháng trước

  Jake Alex ططن ة

 97. Ketkarn Kongsamuth

  Ketkarn KongsamuthTháng trước

 98. Erica Dione

  Erica Dione5 tháng trước

  8ló

 99. thai nhathong

  thai nhathong3 tháng trước

  Erica Dione

 100. Đinh Quỳnh

  Đinh Quỳnh4 tháng trước

  Erica Dione ghf

 101. Loo Lee

  Loo Lee4 tháng trước

  Jorge Ribeiro ĺ1

 102. Chun Vanna

  Chun Vanna4 tháng trước

  i

 103. Quyen Tran

  Quyen Tran4 tháng trước

  Erica Dione ở ôm

 104. Jake Alex

  Jake Alex5 tháng trước

  Assassin

 105. Zxc Znn

  Zxc ZnnTháng trước

  Jake Alex ملخبمبم

 106. đoàn hà

  đoàn hàTháng trước

  xdf

 107. Thúy Quỳnh Đàm

  Thúy Quỳnh Đàm2 tháng trước

  Chu nao day

 108. Lolit Boro

  Lolit Boro4 tháng trước

  Jake Alex YbYb

 109. Restituto Cueto

  Restituto Cueto6 tháng trước

  Panday

 110. Smyr Grpoa

  Smyr Grpoa6 tháng trước

  Restituto Cueto بدنه اغاني لخضر الناصر حميده وين تريدين

 111. polywalkproduction

  polywalkproduction6 tháng trước

  Comments9

 112. Do Tu

  Do TuTháng trước

  +ناهد الاغا 0

 113. Georgy Leones

  Georgy LeonesTháng trước

  +ناهد الاغا o

 114. Georgy Leones

  Georgy LeonesTháng trước

  □>655■xf7i6yi 7r5ax5

 115. Hammod Hammod

  Hammod HammodTháng trước

  +ناهد الاغا من

 116. Vo ki Tiển

  Vo ki Tiển6 tháng trước

  okjhjjgijj

 117. Purnomo 56

  Purnomo 56Tháng trước

  y0f

 118. Purnomo 56

  Purnomo 56Tháng trước

  ht

 119. Martin Trachta

  Martin Trachta5 tháng trước

  Vo Ki Tien Vo dy

 120. Нурислам Альтаир

  Нурислам Альтаир5 tháng trước

  Vo Ki Tien Vo

 121. OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars

  OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars6 tháng trước

  So cool! Want to know what is funny? I used that exact same song in my last nerf war battle!

 122. احمد احمد

  احمد احمدTháng trước

  زازااانقتبغالثنيخههه77786غفق332ب د. 2. اغففقفلللل ل. لذذلفذلبببذذذبذذببذذدذدزدلذذذذي ززاازذر طريريرطريرطزط

 123. Bey Wattimury

  Bey WattimuryTháng trước

  Iuu

 124. Hmd Bs

  Hmd BsTháng trước

  كنتفرج. فكم. بزف😂😂😂🚿🗿🚿

 125. Ram Gurung

  Ram Gurung2 tháng trước

  OLegendStudios - Pranks / Nerf Wars i

 126. Mohd Khuzairie

  Mohd Khuzairie2 tháng trước

  habashow agencies rrtttggj

 127. Henrique Matheus

  Henrique Matheus6 tháng trước

  É muito legal eu deixei o like e eu se inscrever no canal dele porque ele é legal

 128. Kartar Singh

  Kartar Singh4 tháng trước

  Henrique Matheus Julio Jones

 129. Édina Lira Frutuoso

  Édina Lira Frutuoso4 tháng trước

  Bom dmlmp

 130. sultan pamungkas

  sultan pamungkas4 tháng trước

  Henrique Matheus lkmlllllllllllllmmmm.....

 131. สุวรรณา แสงจะบก

  สุวรรณา แสงจะบก4 tháng trước

  ,%+

 132. Reda Bana Soussi

  Reda Bana Soussi4 tháng trước

  Henrique Matheus

 133. Valquelle Ana

  Valquelle Ana6 tháng trước

  Muito legal só é chato que ele passa um ano pra matar

 134. Nara Naroeun

  Nara NaroeunTháng trước

  ..

 135. CHEO Alma

  CHEO Alma2 tháng trước

  Valquelle Ana h

 136. Patricia Rukwaro0pl

  Patricia Rukwaro0pl4 tháng trước

  Yb &on

 137. Ramana Reddy

  Ramana Reddy4 tháng trước

  Valquelle Ana

 138. Soheh Vohra

  Soheh Vohra4 tháng trước

  Areeb

 139. 阿妮 阿妮

  阿妮 阿妮6 tháng trước

  Ng

 140. Vy Thu Ls Vy Thu Ls

  Vy Thu Ls Vy Thu Ls4 tháng trước

  阿妮 阿妮

 141. Maria Elza

  Maria Elza4 tháng trước

  Ana naiz Pereira lima t6

 142. rikwan gendut

  rikwan gendut4 tháng trước

  Ana naiz Pereira lima .

 143. Rana Fizan

  Rana Fizan5 tháng trước

  +Ana naiz Pereira lima tuhjuk