Lược sử Qui Nhơn - Part 4: Khu 6 và sân bay

Mcl TB
lượt xem 99

Lược sử vùng đất Thành phố Qui Nhơn.
- Tên gọi Qui Nhơn hay Quy Nhơn? Ra đời từ khi nào?
- Đình Cẩm Thượng, chợ Chánh Thành, chùa Long Khánh, hội quán Quỳnh Phủ (hội quán Hải Nam)
- College de Quinhon, Tư thục Tân Bình, Bồ Đề, Trinh Vương...
- Khu 1 có cảng Hàm Tử; Chợ cá khu 2; Chợ khu 6... Lịch sử ra đời các khu ở Qui Nhơn.
Phần 1: vitube.net/name-watch?v=8hU15...
Phần 2: vitube.net/name-watch?v=eVYXv...
Phần 3: vitube.net/name-watch?v=dblsh...

Lịch sử Quy Nhơn  Lịch sử Qui Nhơn  du lịch Quy Nhơn  Qui Nhơn  Các khu ở quy nhơn  

NHẬN XÉT