AE FISHING

AE FISHING TEAM
Hội Câu cá Việt Nam
Chia sẻ kinh nghiệm câu cá, cách làm mồi câu cá, cách làm đồ câu đơn giản
AE Chia sẻ video kinh nghiệm câu cá cũng như các khoảnh khắc tuyệt vời trong môn câu cá.
We are constantly moving to different locations to find new fishing spots and discovering new techniques to help our viewers learn and find new fishing holes
Để theo dõi kênh vui lòng bấm theo link : goo.gl/JpBXhU

NHẬN XÉT