ORGAN MINH NHỊN

KARAOKE NHẠC SỐNG MINH NHỊN
- Chuyên cung cấp dữ liệu đầy đủ cho dịch vụ Karaoke Lưu động
- Số lượng bài hát được cập nhật hàng ngày
- Bộ Lời nhạc sống
- Cung cấp usb theo sự lựa chọn của cá nhân
- ĐC : Tân Hiệp - Tân Hội - TX Cai Lậy - Tiền Giang
- SDT : 01652744428

NHẬN XÉT