Cổ Máy Có Thể Cắt MỌI THỨ Trên Thế Giới BẰNG NƯỚC - BURON REACTION

lượt xem 2 492 533

Cổ Máy Có Thể Cắt MỌI THỨ Trên Thế Giới BẰNG NƯỚC - BURON REACTION
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✩Hi xin chào mọi người, mình là Buron đây ! Hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một cổ máy mới đó là Cổ Máy Có Thể Cắt MỌI THỨ Trên Thế Giới BẰNG NƯỚC. Các bạn nhớ đón xem nhé !!!
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
✔ Các bạn có thể Donate cho mình thông qua: tipit.vn/vi/OopsBuron
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► NIMO : www.nimo.tv/live/381441770
► VItube : bit.ly/BuronKanzaki
► FACEBOOK : facebook.com/buu.majin.77
► FANPAGE : facebook.com/mcOopsBuronVN/
► INSTAGRAM : instagram.com/oops.buron
--------------------------------------------------------------------------------------
✩ Creatory: creatory.vn
✩ Creatory page: facebook.com/CreatoryVN
✩ Hợp tác kinh doanh hoặc quảng cáo: partners@creatory.vn
==================================================
Cám ơn các bạn đã theo dõi! Nếu các bạn thấy thích thì nhớ like và subscribe cho chanel của mình tại : bit.ly/BuronKanzaki , tốt hơn nữa thì hãy share và đó cũng là nguồn động lực để mình tiếp tục ra video mới !
Subscribe ủng hộ các thành viên team Oops Club khác:
► Oops Banana: bit.ly/OB-Subscribe
► Oops Channy : bit.ly/2cNbk2p
==================================================
© Bản quyền thuộc về OOPS BURON
© Copyright by OOPS BURON Channel ☞ Do not Reup

Giải tríburon  burin  oosp buron  buron kanzaki  buron vlog  buron reaction  buron troll  buron game  oops club  waterjet cutting machine  cutting machine  máy cắt mọi thứ  máy cắt tất cả mọi thứ  Cổ Máy Có Thể Cắt MỌI THỨ Trên Thế Giới BẰNG NƯỚC - BURON REACTION  Cổ Máy Có Thể Cắt MỌI THỨ Trên Thế Giới BẰNG NƯỚC  máy cắt thủy lực  thủy lực  

NHẬN XÉT

 1. 10c8 BHH

  10c8 BHH5 giờ trước

  9 lớp kính nh ơi

 2. Khanh Trinh

  Khanh Trinh6 giờ trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 3. Khanh Trinh

  Khanh Trinh6 giờ trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😊😊😀😀😀😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 4. Khanh Trinh

  Khanh Trinh6 giờ trước

  😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😀😀😀😀😀😀😀😀😀😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 5. Linh Mai PN

  Linh Mai PN14 giờ trước

  😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😲😱😲😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😲😱😱😲😲😱😲😱😱😲😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😨😱😱😨😨😲😡😧😨😲😲😲😱😨😱😨😱😱😲😱😲😱😨😱😨😱😱😲😱😲😱😱😨😨😱😱😨😱😲😱😱😲😱😲😱😨😱😨😱😨😱😲😲😱😱😲😱😨😱😨😱😨😱😲😱😲😱😲😱😱😨😱😨😱😨😱😲😱😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😲😱😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😨😨😨😨😨😨😨😲😲😡😲😨😕😲😨😲😡😲😡😡😞😱😲😱😨😨😲😨😲😨😲😨😲😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😱😨😱😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😱😲😱😲😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😨😱😱😱😨😱😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😬😟😢😧😢😖😢😞😤😢😲😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😧😱😱😧😱😧😱😨😱😱😨😱😨😱😨😱😨😱😱😲😱😲😲😱😱😲😱😲😱😧😲😲😲😱😲😱😱😲😲😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😲😱😲😱😱😲😱😲😱😱😲😱😢😞😱😲😱😲😱😲😱😲😱😲😲😱😲😱😲😱😲😱

 6. Phong Đồng

  Phong Đồng15 giờ trước

  😉😯😬😯😈😯😈😯😬😉😬😑😯😬😆😃😁😆😯😁😕😈😃😕😯😬😕😕😯😃😈😯😬😉😬😕😯😃😈😅😃😑😃😈😈😕😯😬😆😕😯😬😡😕😯😬😆😈😯😆😃😈😕😃😈😕😢😬😕😯😬😯😕😃😈😯😬😑😂😇😑😬😕😯😦😣😬😕😯😈😕😈😆😁😃😯😬😕😯😬😑😉😇😆😈😆😈😃😇😃😈😆😃😈😆😈😕😆😂😬😂😃😈😆😂😆😄😉😑😉😠😁😅😄😆😄😂😆😬😯😬😑😇😑😆😆😈😃😑😇😬😑😯😃😈😕😕😈😃😇😂😆😃😈😕😈😕😬😯😉😮😉😠😑😇😃😑😈😑😄😁😆😃😈😆😄😐😕😉😕😯😬😕😃😈😆😄😉😄😉😯😬😕😬😯😑😃😃😈😕😯😬😕😬😯😕😃😈😃😈😕😃😈😆😉😐😕😃😕😃😬😤😃😈😂😕😃😈😕😄😐😡😤😃😬😕😃😬😂😇😈😕😄😈😄😕😯😬😣😂😑😇😂😑😆😃😆😄😉😕😉😕😃😈😣😃😈😕😃😈😑😃😃😈😆😈😠😡😐😕😯😬😕😂😀😕😄😉😉😃😅😃😁😃😈😕😈😃😈😕😃😁😕😃😃😈😕😃😁😕😃😈😕😃😈😕😃😈😕😃😕😕😬😈😃😕😈😃😕😃😈😕😃😈😕😃😈😕😈😃😕😃😕😃😈😕😕😃😃😈😃😈😑😈😃😑😈😃😈😕😃😈😃😈😃😈😃😈😑😃😈😃😈😕😐😴😣😯👡👕👙👑👘👒👔👓👖👡👙👟👙👘👑⌚⌚👓👔👠👖👡👙👑👠👑👓👔🎁📛📙🎀📚📘🔋📙📗📖📔📓📖📔📔📖📖📔📚🎀📔📖📗📚🎂🎀📙🔦📖📓🔌📙📕📙🔋📖📕📑📙📜📗💣💷💊💣💴👛💷👛🎒💷💣💳💷🚪👛💣💸🐃🐑🐦🐤🐀🐇🐹🐹🐀🐇🐤🐦🐓🐤🐱🐢🐀🐁🐰🐤🐀🐦🐤🐓🐦🐹🐁🐰💷💴💷💣💷💣💲🚬🔬💷🔫🚬🔭💉🏫🏭🏫🏭🗼🔧🗻🗻🏡🏫🏩🚿🔧🏫🏰🏨🏤🏪⛲🗼🏭🏣🏨🏥🏣🏫🏪

 7. Phong Đồng

  Phong Đồng15 giờ trước

  z

 8. Phong Đồng

  Phong Đồng15 giờ trước

  😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😊😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

 9. Thanh Thanh Le

  Thanh Thanh Le18 giờ trước

  mình là fan oops club TV

 10. Thanh Thanh Le

  Thanh Thanh Le18 giờ trước

  bình luận hay vãi

 11. Tuấn Phạm

  Tuấn PhạmNgày trước

  Xàm quá tao quay tay rồi rửa bằng cái đó có bị gì đâu Vì tao là Goku mà haha

 12. vinh tóec

  vinh tóecNgày trước

  Em muon sem them anh ơi em thích lắm

 13. huy nguyen

  huy nguyenNgày trước

  Xau the

 14. Hai Hai

  Hai Hai2 ngày trước

  Em tửng có 9 tấm kính chống đạn mà

 15. Thuy Le Thi Diem

  Thuy Le Thi Diem2 ngày trước

  Bh,sdgfhkagfkhgfhkwgkhwdgfkhwdgkwhdghkwgdfhkwdghwkdgfhkwdgfhkwdgkuwdgfukwdfgkwudgwukdgfukwdgfwkudgwkugfkuwdgfouwrgfuowryfuèhuidfrguibhhrfuibgfeuibgbefougbbefojvnriognefojgnefjognfjobnefojbnefojngrfjibn&uobhrofubhruifhbfiubhuifbheoufhbeofubhefueufbhefubhfuibh&uibhgriubnrgiubnrgui nrifj nrifj nhìn vị ofj njorffnfjo. Rộ. Gọt nfrjfo. Jfofb jofngjognb*otgn5gojnbojgbngojbbn*bngjogngjihngijbnbgjihngjibngjigntijnggjigngijgnfijbnfrijbnfrjib rfjibnrfijb rfjib rfjib giạ rfjib grhi/ trị grijb *b brgijb gijbgjbbnogjbngojbnotjbngojbngjobn*ojRfjib brgjib rgojb rgojnbrggojnbgjobngjobngojb otj. Ojg. nrifj rfjibnrfijbnfrjibnfijbnrfijbnrfji njofmfjvnnvnfbnguobn

 16. HIHACHOBI YUTEBE VN

  HIHACHOBI YUTEBE VN2 ngày trước

  😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵😵🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

 17. HIHACHOBI YUTEBE VN

  HIHACHOBI YUTEBE VN2 ngày trước

  Chào bạn Ghg Jgh

 18. Nguyen Thi Anh Duong

  Nguyen Thi Anh Duong2 ngày trước

  Cái đe mà anh kiêu là cái dè 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 19. cang tran

  cang tran2 ngày trước

  😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲 kinh quá anh ơi

 20. Bốn Nguyễn thị

  Bốn Nguyễn thị3 ngày trước

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahihihihihihihihihihihihih😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😸😸😸😸😸😸😸😸😸💩🐺→🦁🥔🌽🍒🌰🥔🍞🥕🍞🌰🍞🥕🍞🌰🥕🍑🍓🥕🍐🍒🍋🥕🍆🍑🥔🌰🍐🥕🍒🥔🍐🍑🥔

 21. Đã nói đặt tên ngắn thôi đặt chi dài vậy

  Đã nói đặt tên ngắn thôi đặt chi dài vậy4 ngày trước

  chắc tốn tiền nước lắm :v

 22. Phương Ứng

  Phương Ứng5 ngày trước

  hay

 23. Sao Vang Cong ty

  Sao Vang Cong ty6 ngày trước

  9 ma anh

 24. Golden Doge

  Golden Doge7 ngày trước

  Diễn lố 😏😏

 25. Quynh Nguyen

  Quynh Nguyen5 ngày trước

  anh oi lam thu hai muoi tu gio o khong ve nha!

 26. Trung Huynh

  Trung Huynh7 ngày trước

  Phê thôi anh buron kanzaki cờ hó như haapy của anh chuối nha chúc anh ngày càng cờ hó

 27. Châu Đặng

  Châu Đặng7 ngày trước

  Tôi có acc liên quân 20 tướng 21 trang phục

 28. Văn Hải Phạm

  Văn Hải Phạm7 ngày trước

  nói nhiều

 29. chauthi phan

  chauthi phan8 ngày trước

  😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀☺☺☺☺☺☺☺☺☺😊😊😊😀😀😀☺☺☺😊😊 hay quá anh .

 30. Viet Pham

  Viet Pham8 ngày trước

  Nhãm

 31. Thanh Le

  Thanh Le8 ngày trước

  Vãi . Cái đe mà nói cái dè

 32. Xo Tran Van

  Xo Tran Van8 ngày trước

  Phí vải

 33. cuong doancong

  cuong doancong8 ngày trước

  Anh lam video coi o to de bep tat ca tren the gioi

 34. Phương Nhung Nguyễn

  Phương Nhung Nguyễn8 ngày trước

  phê

 35. ST channel

  ST channel8 ngày trước

  Mầy nhãn vá buron oi

 36. tran vu

  tran vu9 ngày trước

  noi nhieu vai

 37. Nga Nguyen Thi

  Nga Nguyen Thi9 ngày trước

  Em se ung hô anh nha😇😊🎂ℹ️💄⭐️🍦

 38. Khanh Linh

  Khanh Linh9 ngày trước

  Hello anh buron

 39. Thao Trân

  Thao Trân9 ngày trước

  Kính 9

 40. Mr_ AngryBandit

  Mr_ AngryBandit9 ngày trước

  40000 psi

 41. huynh vo

  huynh vo9 ngày trước

  2

 42. Quang Nguyễn Minh

  Quang Nguyễn Minh10 ngày trước

  😮😮❤️❤️❤️

 43. Linh Tranvanlinh

  Linh Tranvanlinh10 ngày trước

  Đầm Quá đáng đem nhưng lại hoi

 44. Ngọ Đặng Quang

  Ngọ Đặng Quang10 ngày trước

  may lava

 45. Đặng Văn Bình

  Đặng Văn Bình10 ngày trước

  Xàm

 46. Duc Hoang

  Duc Hoang11 ngày trước

  Em con ngua mat ma da cai gi

 47. Ti Be

  Ti Be11 ngày trước

  Ma noi nhieu vai

 48. Nguyen Hien

  Nguyen Hien12 ngày trước

  9 lop anh oi :]

 49. wboy robin

  wboy robin12 ngày trước

  Xam

 50. thienduong vo

  thienduong vo13 ngày trước

  Anh có đánh rơi nhịp nào ko cái này là 9

 51. TVP channer

  TVP channer13 ngày trước

  Có ai nhớ burin ko điểm danh

 52. Lài Nguyễn Thị

  Lài Nguyễn Thị13 ngày trước

  Anh đùng chưởi thề nữa

 53. Nguyen Huong

  Nguyen Huong13 ngày trước

  Em nhìn thấy phê quá